eilandspolder

Eilandspolder

Midden in het Noord-Hollandse platteland ligt een waterrijk gebied met grillig gevormde eilandjes, bekend onder de naam de Eilandspolder.
Vroeger was dit een veeneiland gelegen tussen grote meren en heette: “Het Schermereiland”. Andere kleine eilanden waren Markenbinnen, Oterleek, de Mijzen en de Matten.

De boeren op deze natte gronden hadden het niet gemakkelijk. De bewoners van het Schermereiland maakten echter van de nood een deugd. Zij leefden van de visvangst en de kleine vrachtvaart. Bovendien maakten ze naam als walvisvaarders.

Halverwege de Gouden Eeuw was De Rijp één van de welvarendste dorpen van Noord-Holland. De natte landbouwgronden zijn nog steeds in gebruik als weide- en hooiland en vormen een uniek landschap voor water- en weidevogels.

De Eilandspolder en polder De Mijzen zijn nu beschermde natuurgebieden.
De gehele Eilandspolder is open en weids van karakter en is in de eerste plaats een weidegebied, zeer rijk aan weidevogels, zoals wulp en grutto. Ook watervogels zoals de smient en plevier en vogels van rietlanden, zoals de rietzanger, zijn talrijk. Er komen ook natuurlijke meertjes, brede watergangen en veel verlandingsvegetaties voor.

In het westelijke gebied, deels in eigendom van Landschap Noord-Holland, wordt het vaarland afgewisseld met kleinschalige droogmakerijen zoals de Graftmeerpolder en de Noordeindermeerpolder.

Het gebied is betrekkelijk grootschalig en open van karakter, vergeleken met het oosten en wordt nog in sterke mate voor de landbouw gebruikt.

De oostelijke Eilandspolder is vrijwel geheel in eigendom van het Staatsbosbeheer, dat het als vogelgebied beheert.

Het heeft een meer moerassig, begroeid, soms zelfs beschut karakter met veel kleinere vaartjes, maar ook brede hoofdwatergangen.

Voor meer informatie over de Eilandspolder, de dorpen en hun geschiedenis of wat hier nog meer te doen is wat betreft toerisme, kunt u terecht bij:
Het land van LeeghwaterVVV Graft – De Rijp of Driehuizen | Gemeente Schermer